Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten is opgericht in 2011 en sinds 19 maart 2012 een stichting. Het team van het Cultuur Platform wordt gevormd door enthousiaste inwoners uit Gemeente Bunschoten. Gedreven kunstenaars, ondernemers en vrijwilligers met een breed netwerk in de kunst, muziek, ondernemers (water)sportorganisaties, musea en overheidsorganisaties.

Culturele activiteiten

Het Cultuur Platform is continu op zoek zijn naar culturele samenwerkingen met organisaties, verenigingen, ondernemers en stichtingen als Bibliotheek Eemland, Restaurant de Mandemaaker, Dynamisch Spakenburg, Bruna Spakenburg, (horeca)ondernemers, diverse muzikanten, Stichting Museumhaven Spakenburg, SSE en Museum Spakenburg.

Bij de ontwikkeling en organisatie van activiteiten ligt de focus op de culturele pijlers: muziek, kunst, educatie en cultureel erfgoed. Waarbij het Cultuur Platform zich richt op het samenbrengen en ondersteunen van initiatieven, ontwikkelen van talent, inwoners te laten kennismaken met culturele leven, zorgdragen voor culturele ontwikkeling bij kinderen, het instand houden van bestaande cultuur en ontwikkeling van nieuwe vormen.

De afgelopen jaren hebben we allerlei eenmalige events georganiseerd zoals;

Weken van de Grafiek | Cultureel Kids Festival | Muziek op Diek | Muziek aan Zee | Fakkeltocht, herdenking Watersnoodramp | Kiek op de Week | Hellingfeest | Filmhuis | Opening Zuiderzee recreatie | Lancering Nijntje in het Spakenburgs | Kunst aan Tafel |

Visie Cultuur Platform

“Samen beleven en ontwikkelen van cultuur en creativiteit in Gemeente Bunschoten”

Het Cultuur Platform wil cultuurparticipatie bevorderen, het lokale cultuuraanbod met elkaar verbinden en de samenwerking binnen het culturele veld stimuleren. En richten ons hiermee op muziek, kunst, educatie en cultureel erfgoed. En wil daarbij aanspreekpunt zijn voor kunstenaars, culturele verenigingen, scholen en ondernemers. Culturele activiteiten voor jong en oud stimuleren, inspireren en initiëren en de kwaliteit van de cultuurbeleving naar een hoger niveau tillen. Het Cultuur Platform  anticipeert op signalen van wat er leeft in de samenleving waarbij zij graag initiatieven en projecten ondersteunt; facilitair, organisatorisch en financieel. Gemotiveerd, inspiratievol en daadkrachtig.

Geschiedenis

Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten is tot stand gekomen door gezamenlijk initiatief van de provincie Utrecht, de gemeente Bunschoten en de Kerngroep Cultuur Platform. De kerngroep, bestaande uit Anne Asselbergs, Driek van Diermen, Wilco Tuinenburg, Vincent de Kieviet en Winnifred de Vos, heeft vanaf begin 2011 voorbereidingen getroffen om een volwaardig platform van de grond te krijgen; provincie en gemeente hebben de faciliteiten geboden om aan de slag te gaan. In de jaren daarna heeft het Cultuur Platform, mede dankzij Aafje Hunink, cultuurcoördinator van Gemeente Bunschoten (inzet tm medio 2014), zich verder kunnen ontwikkelen naar een volwaardige culturele organisatie die bij velen bekend is en aanspreekpunt voor culturele initiatieven en activiteiten.

Bestuursleden
Stichting Cultuur Platform
Gemeente Bunschoten

Renée Ohmstede – Bestuursvoorzitter, algemene en financiële zaken, subsidie, beleid en organisatie diverse events
Ria Zock – Algemene zaken, bestuurssecretaris
Anja Pathuis – Educatie, Buitenschilderdag

Naast het formele bestuur (conform inschrijving KvK) werkt het CP met een groep van vrijwilligers die onze helpen bij realisatie van diverse evenementen en mee denken over nieuwe activiteiten, beleid en uitvoering.

Dit zijn:
Paul Schuurman (muziek/geluid), Yvonne Huygen (oa Kunstroute), Margré van de Geest (Kunstroute), Kim van Dooren (oa Kunstroute, onderhoud site), Henny Goedegebuure (oa Kunstlezingen, Kunstroute), Gert van de Haar en Bert Heinen (muziek).

Voor vragen en/of informatie: secretariaat@cultuurplatformbunschoten.nl