Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten
Wie zijn wij?
Visie
Doelstellingen
Actuele beleidsplan
Verslag uitgevoerde activiteiten & culturele agenda 2021
Bestuur Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten
Contact & ANBI informatie

Wie zijn wij?
Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten is opgericht in 2011 en sinds 19 maart 2012 een stichting. Het team van het Cultuur Platform wordt gevormd door enthousiaste inwoners uit Gemeente Bunschoten. Gedreven kunstenaars, ondernemers en vrijwilligers met een breed netwerk in de kunst, muziek, ondernemers (water)sportorganisaties, musea en overheidsorganisaties.

Het Cultuur Platform is continu op zoek zijn naar culturele samenwerkingen met organisaties, verenigingen, ondernemers en stichtingen als Bibliotheek Eemland, Restaurant de Mandemaaker, Dynamisch Spakenburg, Bruna Spakenburg, (horeca)ondernemers, diverse muzikanten, Stichting Museumhaven Spakenburg, SSE en Museum Spakenburg.

Bij de ontwikkeling en organisatie van activiteiten ligt de focus op de culturele pijlers: muziek, kunst, educatie en cultureel erfgoed. Waarbij het Cultuur Platform zich richt op het samenbrengen en ondersteunen van initiatieven, ontwikkelen van talent, inwoners te laten kennismaken met culturele leven, zorgdragen voor culturele ontwikkeling bij kinderen, het instand houden van bestaande cultuur en ontwikkeling van nieuwe vormen.

Geschiedenis
Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten is tot stand gekomen door gezamenlijk initiatief van de provincie Utrecht, de gemeente Bunschoten en de Kerngroep Cultuur Platform. De kerngroep, bestaande uit Anne Asselbergs, Driek van Diermen, Wilco Tuinenburg, Vincent de Kieviet en Winnifred de Vos, heeft vanaf begin 2011 voorbereidingen getroffen om een volwaardig platform van de grond te krijgen; provincie en gemeente hebben de faciliteiten geboden om aan de slag te gaan. In de jaren daarna heeft het Cultuur Platform, mede dankzij Aafje Hunink, cultuurcoördinator van Gemeente Bunschoten (inzet tm medio 2014), zich verder kunnen ontwikkelen naar een volwaardige culturele organisatie die bij velen bekend is en aanspreekpunt voor culturele initiatieven en activiteiten.

Regelement bestuur, opgesteld oprichting 2011

Visie Cultuur Platform
“Samen beleven en ontwikkelen van cultuur en creativiteit in Gemeente Bunschoten”

Het Cultuur Platform wil cultuurparticipatie bevorderen, het lokale cultuuraanbod met elkaar verbinden en de samenwerking binnen het culturele veld stimuleren. En richten ons hiermee op muziek, kunst, educatie en cultureel erfgoed. En wil daarbij aanspreekpunt zijn voor kunstenaars, culturele verenigingen, scholen en ondernemers. Culturele activiteiten voor jong en oud stimuleren, inspireren en initiëren en de kwaliteit van de cultuurbeleving naar een hoger niveau tillen. Het Cultuur Platform  anticipeert op signalen van wat er leeft in de samenleving waarbij zij graag initiatieven en projecten ondersteunt; facilitair, organisatorisch en financieel. Gemotiveerd, inspiratievol en daadkrachtig.

Doelstellingen

 • (actieve) cultuurparticipatie van jong en oud bevorderen
 • het lokale cultuuraanbod aan elkaar verbinden
 • betere samenwerking en samenhang in het culturele veld en met onderwijsinstellingen in de gemeente Bunschoten te stimuleren
 • en het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn van initiatieven en verbinden van partijen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van actieve cultuurparticipatie, bieden van overleg- en netwerkmogelijkheden, delen van kennis, fungeren als aanspreekpunt-/informatiepunt, vertegenwoordiging van de cultuursectoren, fungeren als klankbordgroep, stimuleren. Het Cultuur Platform heeft ook een doelstelling om naast het organiseren van culturele events (met als doel bieden van een podium aan lokale kunstenaars en muzikanten) ook de centrale culturele netwerkorganisatie in deze gemeente te zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

Organisatie Cultuur Platform
Er wordt door vrijwilligers hard gewerkt aan de uitvoeringstaken van het bestuur. Met organisatie van toonaangevende events voor inwoners en groeiend aantal bezoekers van buiten, administratieve taken en het bevorderen van samenwerkingen met verenigingen, horeca, bedrijfsleven, gemeente en andere organisaties. Herkenbaar, inspiratievol en daadkrachtig. Door te focussen op herkenbare thema’s en door uitvoeren van jaarlijkse herkenbare activiteiten heeft het Platform een bestaansrecht binnen de gemeente. De culturele jaaragenda heeft een duidelijk en herkenbaar cultureel programma voor alle inwoners van de gemeente. Daarmee ondersteunen en bevorderen wij de culturele beleving. Vele activiteiten zijn succesvol gerealiseerd. Steeds meer culturele ondernemers weten ons te vinden, willen meedoen en komen met eigen ideeën. Het Cultuur Platform wordt ondersteunt door het enthousiasme van de Burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en beleidsmedewerkers.

 Focus Cultuur Platform

 • Ontwikkelen en bevordering van cultuur, kunst en creatieve beleving.
 • Culturele beleving vanuit de pijlers: cultureel erfgoed, kunst, muziek, educatie. Uitgevoerd door een enthousiaste vrijwilligersorganisatie.
 • Culturele samenwerking faciliteren tussen organisaties, overheid, ondernemers en inwoners.
 • Promotie van beleving, inspiratie, bewondering van lokaal talent.
 • Het geregeld een podium aanbieden tijdens toonaangevende event.

Met deze beleidspunten als leidraad worden de verschillende activiteiten georganiseerd en uitgevoerd.

Verslag uitgevoerde activiteiten & culturele agenda 2021

De afgelopen jaren hebben we allerlei eenmalige events georganiseerd zoals;
Weken van de Grafiek | Cultureel Kids Festival | Muziek op Diek | Muziek aan Zee | Fakkeltocht, herdenking Watersnoodramp | Kiek op de Week | Hellingfeest | Filmhuis | Opening Zuiderzee recreatie | Lancering Nijntje in het Spakenburgs | Kunst aan Tafel |

Culturele agenda 2021

Kunstroute / septemberKUNSTmaand
De coronatijd waarin wij leven vraagt aanpassing van het culturele aanbod. In september hopen wij weer de jaarlijkse Kunstroute te organiseren waarin de vele kunstenaars in ons dorp zich presenteren. Een jaarlijkse route langs meer dan 30 adressen waar een diversiteit aan kunst te zien en/of te horen is. Mochten de coronaregels dit verhinderen, dan gaan we op zoek naar alternatieven, bijv. zoals in 2020 septemberKUNSTmaand met een lint van kunst, kunst voor het raam, kunst op straat, kunst bij winkeliers.

Cultureel kidsfestival met het thema Oost/West
Verwachting organisatie meivakantie 2021 (ivm coronamaatregelen verplaatst vanaf najaar 2020).

 • In de bibliotheek geeft Medialab een gastles. De kinderen leren hoe echte bruggen worden gebouwd. Met hulp van onze Medialab docent en een enorme hoeveelheid gele LEGO-stenen gaan de kinderen in kleine teams onderzoeken hoe een goede brug in elkaar zit.
 • Workshop smaak, wereldreis: in samenwerking met restaurant De Mandemaaker
 • Speurtocht in Museum Spakenburg. Samen op reis en meer lezen over het thema Oost/West.

Buitenschilderdag
De jaarlijkse Buitenschilderdag in juni rondom de nieuw haven. Doel: Kunstenaars die elkaar ontmoeten, inspireren en motiveren.

Bijzondere plekken
Vanuit het museum wordt gekeken naar schilderijen uit de collectie  met plekken in het dorp met bijzondere verhalen, de hotspots, van het dorp. Overwogen wordt om foto’s te maken van de schilderijen en de foto’s met het verhaal van die plek op billboards in het dorp te plaatsen. Bewoners en bezoekers van ons dorp kunnen op die manier een interessante wandeling of fietstocht maken langs de hotspots en de foto’s en verhalen.

Vier culturele cafés per jaar met verschillende thema’s.

Eenmalige activiteiten, thema educatie of erfgoed. Inspiratievolle en vernieuwende activiteiten met als doel inwoners te laten kennismaken met nieuwe culturele activiteiten. Kan ook gebruikt worden voor doorontwikkeling jaarlijks evenement.  

Actuele informatie activiteiten & evenementen
Op de site van CP en social media kanalen Instagram en Facebook wordt de actuele informatie over de culturele agenda van het CP gepubliceerd en verslag gedaan van alle activiteiten.

Bestuur Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten

Renée Ohmstede – Bestuursvoorzitter | bestuurs- en beleidszaken, financiën/administratie, subsidie
Ria Zock – Bestuurssecretaris
Yvonne Huygen – Algemeen bestuurslid | Kunstroute, social media

Vacature Bestuur
Er is op dit moment een vacature voor een algemeen bestuurslid.

Beleid beloning bestuur
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers CP
Naast het formele bestuur (conform inschrijving KvK) werkt het CP met een groep van vrijwilligers die onze helpen bij realisatie van diverse evenementen en mee denken over nieuwe activiteiten, beleid en uitvoering.

Paul Schuurman (muziek/geluid), Margré van de Geest (oa Kunstroute, vormgeving/dtp, huisstijl), Kim van Dooren (oa Kunstroute), Henny Goedegebuure (oa Kunstlezingen, Kunstroute), Gert van de Haar en Bert Heinen (muziek).

Informatie CP

Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten
Wettelijke rechtsvorm: stichting
RSIN 851490761
SBI-code 94993
Steunfondsen | (Actieve) cultuurparticipatie van jong en oud te bevorderen
Fiscaal nummer 8514.90.761
Kamer van koophandel 54917514
Contactinformatie
– Email: 
secretariaat@cultuurplatformbunschoten.nl
– Postadres:  Prins Bernhardstraat 4, 3751 CM Bunschoten-Spakenburg

ANBI-status voor de Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten
De subsidie die de Stichting Cultuur Platform Gemeente Bunschoten jaarlijks ontvangt van de gemeente vormt een basis om aantal evenementen en activiteiten te realiseren. Daarnaast zijn we continu op zoek naar partners om ons actief te steunen, zodat we een jaar lang een breed aanbod aan evenementen en  activiteiten kunnen aanbieden. Daarom zoekt het Platform partners die ons helpen en zo veel kunnen betekenen voor nieuwe initiatieven op cultuur gebied. Want, wat is er leuker dan een favoriet koor of orkest steunen, creatieve activiteiten op de scholen en/of kunstprojecten sponsoren en daar ook nog fiscaal voordeel van hebben.

De ‘Geefwet’ stimuleert schenkingen voor cultuurdoeleinden door bedrijven en particulieren en biedt sponsoren fiscaal aantrekkelijk voordeel. Sponsors kunnen hun donatiebedrag 2 of 2 ½ keer belastingvrij aftrekken. Dus als iemand €500,- schenkt is de belastingaftrek €1.250,-. Die extra aftrek is toch een mooie stimulans!

Voordelen Partner van het Cultuur Platform

 • Aantrekkelijk fiscaal voordeel
 • Sponsors kunnen hun donatiebedrag 2 of 2 ½ keer belastingvrij aftrekken.
 • Bijdrage aan bevorderen en behouden van een goed cultureel leven in gemeente Bunschoten.

Cultuur Platform heeft u te bieden

 • Wat is er leuker dan een favoriet koor of orkest steunen, creatieve activiteiten op de scholen en/of kunstprojecten sponsoren en daar ook nog fiscaal voordeel van hebben.
 • Gevers kunnen veel betekenen voor nieuwe initiatieven op cultuur gebied, ze kunnen het fundament met hun bijdrage verstevigen.
 • Logo’s van bedrijven komen zichtbaar in beeld bij evenementen op vlaggen, flyers, folders en op de site en nieuwsbrieven van het CP.

Jaarlijkse verantwoording en verslagen: boekhouding met besteding subsidie, deelnemers- en sponsorgelden

Financiële verantwoording

2012/2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jaarlijkse gemeentelijke verantwoording

2014

2015

2016

2016-extra subsidie herdenking watersnood

2017

2018

2018-extra subsidie Passie

2019

2019-extra subsidie Passie

2020