Sinds 2012 werkt het Cultuur Platform samen met de jeugdeducatie werkgroep ‘Gezin-school-kerk‘ in aansluiting op bestaande succesvolle samenwerking tussen kerken en scholen. In gezin-school-kerk wordt vanuit een bijbelthema samengewerkt.

In de afgelopen jaren hebben ongeveer 10 basisscholen mee gedaan met de groepen 4, 5 en 6. Ruim 500 kinderen schilderden onder professionele leiding van plaatselijk kunstenaars een vooraf op school besproken bijbels thema, op echt doek en ezel, met goede materialen.

Vanaf 2020 wordt er gekeken hoe we kinderen op een andere wijze kunnen betrekken bij ons culturele activiteiten.

Quote: ‘Wat is er mooier voor een kind dan wanneer zijn werk in de belangstelling komt te staan.’ (Anja Pathuis, bestuurslid Cultuur Platform).