Visie

De centrale visie van het Cultuur Platform is samengevat:

“Samen beleven en ontwikkelen van cultuur en creativiteit in Gemeente Bunschoten”

Het Cultuur Platform wil cultuurparticipatie bevorderen, het lokale cultuuraanbod met elkaar verbinden en de samenwerking binnen het culturele veld stimuleren. En richten ons hiermee op muziek, kunst, educatie en cultureel erfgoed.

Het Cultuur Platform wil aanspreekpunt zijn voor kunstenaars, culturele verenigingen, scholen en ondernemers. Culturele activiteiten voor jong en oud stimuleren, inspireren en initiëren en de kwaliteit van de cultuurbeleving naar een hoger niveau tillen.

Het Cultuur Platform heeft werkgroepen in het leven geroepen voor de uitvoering en organisatie van de activiteiten. Houdt de hoofdlijnen in de gaten en anticipeert op signalen van wat er leeft in de samenleving.

Het Platform wil initiatieven en projecten ondersteunen; facilitair, organisatorisch en financieel. Gemotiveerd, inspiratievol en daadkrachtig.